GIỚI THIỆU CHUNG

   TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC

Email:  c2.thcsvinhloc.hongdan@sobaclieu.edu.vn

Điện thoại: 0919618017

 

Trường THCS Vĩnh Lộc tiền thân là trường PTCS xã Vĩnh Hiếu, năm 1992 được sát nhập lại gồm có 03 điểm dạy cấp II trên địa bàn xã Vĩnh Lộc; Ngày 10/11/2000 UBND huyện Hồng Dân có quyết định 135/QĐUB về việc tái lập trường THCS Vĩnh Lộc (sau khi huyện Hồng Dân được điều chỉnh địa giới hành chính). Trường THCS Vĩnh Lộc có diện tích 7056m2, trường đóng trên địa bàn ấp cầu Đỏ thuộc trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của xã Vĩnh Lộc.

Trường hiện có 02 dãy phòng học lầu trong đó có 9 phòng dành cho học văn hóa, 5 phòng bộ môn bao gồm phòng Lý, phòng Hóa, phòng Sinh, phòng Lab, phòng Vi tính; 01 khu hiệu bộ có 07 phòng dành cho hoạt động hành chính. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 40. Đội ngũ giáo viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 35 chiểm tỷ lệ 87,5%. Số học sinh toàn trường là 585 em.

Nguồn tài chính dành cho hoạt động của nhà trường bao gồm: Từ nguồn ngân sách cấp như: lương, phụ cấp lương, được quản lý và thực hiện đúng quy định nhà nước về về quản lý tài chính, đảm bảo chi trả đầy đủ kịp thời cho người lao động. Ngoài ra, nhà trường còn được thực hiện tốt nguồn kinh phí dành để trả cho cán bộ công chức công tác ở vùng sâu, vùng xa như: phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút, chuyển vùng theo quy định của nhà nước (Nghị định 61, Nghị định 116 của Chính phủ). Hàng năm, có sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa dành khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

 Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ kế hoạch hoạt động của ngành giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trường đã đạt được thành tích đáng khích lệ, 02 lần được Bộ GD - ĐT tặng bằng khen, đạt danh hiệu trường tiên tiên tiến cấp huyện, tỉnh nhiều năm liền, đặc biệt là đạt chuẩn Quốc gia năm 2009. Đó là những yếu tố thuận lợi giúp cho trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia là điều kiện rất cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định chất giáo dục của đơn vị.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu và bền vững, giải pháp mang tính khả thi lâu dài, nhất là thực hiện mục tiêu xây dựng đơn vị thành trường có chất lượng tốt. Căn cứ yêu cầu của phòng GD - ĐT Hồng Dân về thực hiện lộ trình, thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng của Bộ GD - ĐT, trường THCS Vĩnh Lộc đã tiến hành tự đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học. Tự đánh giá là quá trình tự xem xét, đánh giá thực trạng giáo dục của nhà trường, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lương theo chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học do Bộ GD - ĐT ban hành, nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục, để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. Nói rộng ra thông qua kết quả kiểm định để thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và xã hội về thực trạng chất lượng của đơn vị, đồng thời để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận Trường THCS Vĩnh Lộc đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.